Marknadsståndens placering och numrering

Marknadsståndens numrering

Det finns 15 marknadsstånd som är placerade mitt i gatan. Varannat stånd peckar åt höger/vänster.

Du bokar ditt marknadsstånd med nummer.

Numren går från öst till väst. Öst är nr 1 och går vidare mot väst och har nr 15.

 

 

Vilket nummer har jag?

Du har den plats du bokar. OM det av någon anledning blir få bokade marknadsstånd kan föreningen kunna ändra plats.